Μεικτές Επιχειρήσεις

Σε μια μεικτή επιχείρηση το κεφάλαιό της προέρχεται από κρατικά κεφάλαια και ιδιωτικά κεφάλαια. H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group επενδύει τα κεφάλαια την σωστή ώρα στην σωστή επιχείρηση.

Δημόσιο και Ιδιωτικό Κεφάλαιο

  • Τα ποσοστά ενσωμάτωσης αυτών των κεφαλαίων δεν επιτρέπουν τον δημόσιο έλεγχο της εταιρείας, αλλά εγγυώνται ορισμένες επιδοτήσεις.

Μεικτές Επιχειρήσεις

Υπάρχουν στον κόσμο πολλές κοινές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που απαιτούν μια μεγάλη επένδυση, όπως οι εταιρείες που σχετίζονται με τους ενεργειακούς πόρους. Αυτές οι εταιρείες, για λόγους κυριαρχίας, έχουν ενσωματώσει μέρος του κεφαλαίου τους με κρατικές επενδύσεις. Πολλές εταιρείες που ήταν εντελώς δημόσιες έγιναν μεικτές.