Ορκωτοί διεθνείς εκτιμητές  πραγματογνώμονες

Ο όμιλος Synergy Creation συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες οι οποίες διασφαλίζουν ότι ένα φορτίο αναχωρεί και φτάνει στον προορισμό του σε άριστη κατάσταση χωρίς υποβάθμιση ποιότητας,η απώλεια ποσότητας ,ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται να μεταφερθεί με εμπορευματοκιβώτιο, πλοίο ,φορτηγό, ή αεροπορικώς

Αυτό επιτυγχάνεται με

  • τον έλεγχο της φόρτωσης και εκφόρτωσης φορτίων εμπορευματοκιβωτίων κατ’ απαίτηση ναυτιλιακών εταιρειών, πρακτόρων, εμπορικών εταιριών ή αποστολέων.
  • τον έλεγχο φορτοεκφόρτωσης ευπαθών φορτίων και νωπών προϊόντων.
  • Τον έλεγχο δεξαμενών για ασφαλείς μεταφορές χημικών ουσιών και πετρελαιοειδών.
  • τον έλεγχο καταλληλότητας δεξαμενών ISO για λοιπά υγρά φορτία, παραδείγματος χάριν έλαια
  • Την λήψη δειγμάτων προϊόντων προς φόρτωση προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιοτική συμμόρφωση με τις αναμενόμενες προδιαγραφές του πελάτη
  • Τον ακριβή προσδιορισμό της ποσότητας που έχει φορτωθεί, τον έλεγχο κλεισίματος βαλβίδων σφραγίδων καπακιών καθώς και πιθανόν στεγανοποιήσεων όπου απαιτείται.
  • Την τεκμηρίωση τυχόν ζημιών που παρατηρήθηκαν κατά τη φόρτωση
  • Την τεκμηρίωση του εμπορευματοκιβωτίου του πλοίου και του αριθμού σφραγίδας

Οι συνεργασίες μας αυτές αποτελούν μία ανεκτίμητη προσθήκη στις επιθεωρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλο τον κόσμο.